מידע על מבחן GRE

במבחן שלושה חלקים – חיבורים, כמותי ומילולי – ואורכו הכולל כארבע שעות. המבחן נפתח בשני פרקי חיבור. חיבור דעה, בו מגיבים בעד או נגד אמירה מסוימת, וחיבור ביקורת, בו מעריכים באופן ביקורתי את תקפות הטיעון שיוצג בפנינו. לכל חיבור מוקצבות 30 דקות. לאחר מכן יגיעו שני פרקי כמותי, שני פרקי מילולי, ופרק פיילוט כמותי או מילולי. הפרקים אינם מגיעים בסדר קבוע. באמצע המבחן (אחרי שני חיבורים ופרק אחד יש הפסקה של עשר דקות.

ציונים

מיד בסוף המבחן תוכלו לראות את ציוני הכמותי והמילולי. הציון הרשמי, שיכלול גם את ציון החיבורים, יתקבל תוך 10-15 ימים. ציון החיבורים הוא 0-6 בקפיצות של חצי נקודה, ואילו הציון בפרקים הכמותיים והמילוליים הוא בסקאלה של 130-170, בקפיצות של נקודה. כלומר בסופו של דבר מתקבלים שלושה ציונים שונים: ציון חיבור, ציון כמותי וציון מילולי.

הציונים תקפים לחמש שנים מיום המבחן. אם רוצים להבחן שוב, ניתן לעשות זאת כעבור 21 יום, ועד חמש פעמים בשנה.