מידע על מבחן GMAT

סדר החלקים בבחינת הג'ימט


מבנה מבחן הג'מט

המבחן מורכב מארבעה חלקים: חיבור (30 דקות), פרק כמותי (62 דקות), פרק מילולי (65 דקות) ופרק IR - הסקה משולבת (30 דקות)

סדר החלקים בבחינת הג'ימט נתון לבחירה בתחילת המבחן. ניתן לבחור אחת מתוך שלוש האפשרויות הבאות:
חיבור, IR, פרק כמותי, פרק מילולי
פרק מילולי, פרק כמותי, IR, חיבור
פרק כמותי, פרק מילולי, IR, חיבור

במבחן שתי הפסקות של 8 דקות כל אחת, שניתנות אחרי או לפני הפרק הכמותי\המילולי (בהתאם לסדר הבחינה שנבחר).
לדוגמה, אם בחרנו באופציה הראשונה, סדר המבחן וההפסקות יהיו:
חיבור + IR \ הפסקה \ כמותי \ הפסקה \ מילולי
באופציה השניה הסדר יהיה:
מילולי \ הפסקה \ כמותי \ הפסקה \ IR + חיבור

תלמידים הרוצים ללמוד בחו"ל יידרשו לעשות את המבחן המלא. תלמידים שרוצים ללמוד בארץ יתבקשו על פי רוב להבחן רק בפרק הכמותי.

חיבור (נקרא גם Analytical Writing Assessment, או בקיצור AWA) - נתבקש לכתוב חיבור על נושא נתון ב-30 דקות. מומלץ לכתוב 300 מילים לפחות. חיבורים בעלי ציון גבוה בדרך כלל יהיו בעלי 500 מילים או יותר. בחלק זה מוצג טיעון לוגי מסוים, ובחיבור נידרש לבחון את האופן בו הושגו הנתונים, את תקפות המסקנות בטיעון, או לציין איזה מידע נוסף דרוש על מנת לחזק את הטיעון.

Integrated Reasoning - (או IR) נפתור 12 שאלות ב-30 דקות. השאלות בפרק זה מערבות ידע מהתחום הכמותי והמילולי, ומדובר ברוב המקרים בשאלות כמותי עתירות מלל. בחלק זה נתבקש לנתח מידע מגרף, טבלה, או התכתבות.

חשיבה כמותית (Quantitative Reasoning) – בפרק זה מוקצבות 62 דקות לפתרון 31 שאלות. כל השאלות הן אמריקאיות (יש לבחור תשובה אחת מתוך חמש). בפרק שני סוגי שאלות – Data Sufficiency ו-Problem Solving.

חשיבה מילולית (Verbal Reasoning) – בפרק זה מוקצבות 65 דקות לפתרון 37 שאלות. כל השאלות הן אמריקאיות (יש לבחור תשובה אחת מתוך חמש). בפרק שלושה סוגי שאלות – Sentence Correction, Critical Reasoning ו-Reading Comprehension.

אדפטיביות -הפרק הכמותי והפרק המילולי הם פרקים אדפטיביים,  כלומר מתאימים עצמם לנבחן ומזהים את רמת הנבחן תוך כדי בחינה. לתכונה זו יש השלכות רבות וחשובות על ההתנהלות בזמן המבחן. 

ציונים 

הציון הסופי במבחן מורכב בעצם משלושה ציונים שונים: ציון חיבור, ציון IR, וציון כולל למבחן (Total Score) שמורכב מהציון הכמותי והמילולי.

חיבור – הציון הוא בטווח 0-6 (בקפיצות של חצי נקודה). הציון ניתן הן על הפן הלשוני (כתיבה לפי כללי הדקדוק, אוצר מילים גבוה ומגוון, שימוש במבנים מתקדמים) ועל הפן התוכני (ניתוח חד ומעמיק של הטיעון והסבר מפורט של הפגמים בו).

IR - הציון הוא בטווח 1-8 (בקפיצות של נקודה).

כמותי - הציון נע בין 0 ל-60, אך בפועל ציון מעל 51 הוא נדיר. הציון הממוצע הוא 38.9(לפי הנתונים הרשמיים של ה-GMAC).

מילולי - הציון נע בין 0 ל-60, אך בפועל ציון מעל 44 הוא נדיר. הציון הממוצע הוא 26.8 (לפי הנתונים הרשמיים של ה-GMAC). לקריאה נוספת על מבחן GMAT וההכנה אליו היכנסו לקישור.