מידע על מבחן GMAT

הפרק המילולי הוא הפרק האחרון במבחן ובו 37 שאלות. מוקצבות לפתרונו 65 דקות.


הפרק המילולי הוא באנגלית, אבל הוא לא בודק את רמת האנגלית של הנבחן! חשוב לזכור שהמבחן מיועד במקור לדוברי אנגלית, ולכן הנחת היסוד היא שהנבחן כבר יודע אנגלית ואין צורך לבדוק זאת. הפרק המילולי במבחן הג'ימט בודק – בעזרת השפה – יכולות כמו ניהול זמנים, הבחנה בין עיקר לטפל, חשיבה אנליטית ועוד.


כך שמצד אחד דרושה אנגלית ברמה גבוהה כתנאי פתיחה בסיסי. מצד שני, אנגלית טובה אינה מספיקה. דרושות שיטות עבודה וחשיבה שתואמות את המבחן ובמיוחד את מגבלת הזמנים.


הפרק מורכב משלושה סוגי שאלות:

הבנת הנקרא (Reading Comprehension)– טקסטים בנושאים שונים. על כל טקסט 3-4 שאלות.

היגיון (Critical Reasoning) – שאלות בהן מוצג טיעון (למשל נתונים ומסקנה) אותו נתבקש לבקר מבחינה לוגית, למשל לבחור תשובה שתחזק או תחליש את הטיעון.

תיקון משפטים (Sentence Correction)– שאלות בהן מוצג משפט ובו עשויה להיות טעות דקדוקית או סגנונית. יש לבחור את התשובה שמתקנת את המשפט ויוצרת את המשפט האפקטיבי ביותר.


כל השאלות הן שאלות אמריקאיות בהן יש לבחור תשובה נכונה מבין חמש תשובות אפשריות.


העבודה בקורס המילולי תוקדש ללמידת הידע הדקדוקי הדרוש למבחן, ולתרגול של שיטות עבודה ואסטרטגיות המתאימות לכל תלמיד. יחד נתחקר את הסימולציות ונגבש אסטרטגיה שתעזור לכם להוציא את המקסימום ביום המבחן. 

רוצים לנסות מבחן גימט לדוגמה? היכנסו לקישור