מידע על מבחן GMAT

 

איך מחושב הציון במבחן ה-GMAT?

 

גיליון הציונים הסופי במבחן ה-GMAT מורכב מחמישה ציונים – ארבעה עבור חלקים שונים מהבחינה וציון מסכם אחד כולל בטווח של 200-800 (מזכיר משהו?) הציון מחושב באופן יחסי לשאר הנבחנים. בכל פרק זמן, אחוז קבוע מהנבחנים מקבלים ציון של 600-650, אחוז אחר מקבל 650-700 וכו'. לכן, לא מספיק להיות טובים – צריך להיות יותר טובים מאחרים!

בניגוד למבחנים רגילים, כמות התשובות הנכונות ב-GMAT לא מספיקה כדי לקבוע את הציון. הציון שלכם יקבע גם על פי רמת הקושי של השאלות עליהן תענו על פי חישוב המודל האדפטיבי.

כלומר, שני נבחנים שענו נכון על אותו מספר של שאלות עשויים לקבל ציונים שונים לגמרי אם ענו על שאלות ברמת קושי שונה. למעשה, רוב הנבחנים, בלי קשר לציון הסופי שיקבלו ב-GMAT, יענו נכון על כ-60% מהשאלות. בכל פעם שתענו תשובה נכונה במהלך המבחן, האלגוריתם האדפטיבי הממוחשב ידאג שיקרו שני דברים:
1.הציון (הזמני) שלכם יעלה.
2.השאלה הבאה שתקבלו תהייה קשה יותר.

המבחן נכתב למעשה תוך כדי הפתרון ומתאים את עצמו לרמת הנבחן! ההתמודדות עם האופי האדפטיבי המיוחד הזה היא אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני התלמידים ודורשת הסתגלות מנטלית והכנה קפדנית.

בסוף כל פרק במבחן, המחשב יקבע את ציונכם לפי מספר התשובות הנכונות ורמת הקושי שלהן.
בפרק הכמותי והמילולי טווח הציונים הוא 6-51.
כל ציון מתאים לאחוז מהנבחנים על פי טבלת ההמרה לאחוזונים.
למשל, כדי לקבל ציון של 48 בפרק הכמותי צריך להיות טובים יותר מ-80% מהנבחנים.
שני ציונים אלה, הכמותי והמילולי, מרכיבים יחדיו את הציון הסופי בטווח 200-800.

בקטע הכתיבה הניקוד הוא 0-6 בקפיצה של חצאי נקודות. גם פה תוכלו לבדוק איפה אתם ממוקמים ביחס לשאר הנבחנים בטבלת ההמרה.

בפרק ה –Integrated Reasoning הניקוד הוא 1-8 בקפיצה של נקודות שלמות.
הציון בקטע הכתיבה וב-Integrated Reasoning ניתן בנפרד ואינו משוקלל בציון הכולל.
את הציון המשוקלל (200-800) ואת הציון הכמותי והמילולי תוכלו לראות מיד בסיום המבחן,
לציון קטע הכתיבה תאלצו להמתין כ-20 יום, הוא נבדק בנפרד והציון עליו ניתן יחד עם הטופס הרשמי של ציון המבחן.

לדוגמא, דיווח ציון מלא נראה כך:

Analytic Writing Assessment 5.5
Integrated Reasoning 6
Verbal Section 34
Quantitative Section 45
Total Score 620

בסיום המבחן, לאחר שתצפו בציון שלכם, תינתן לכם ההזדמנות לבטל את הציון אם לא תהיו מרוצים ממנו. אם תבחרו לעשות זאת, הציון יתבטל, לא יועבר למוסדות הלימוד ולא יופיע בדו"ח הציונים העתידי שלכם.